ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 (17 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลาประชาคม หมู่ 8 (17 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอยสะพานข้ามคลอง 1 ขวา 1 หมู่ 8 (17 ก.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (17 ก.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดจ้างก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (16 ก.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดจ้างก่อสร้างถนนดินผิวทางหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (13 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินผิวหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (10 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (10 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (10 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (10 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (10 ก.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุประปาจำนวน 23 รายการ (27 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 หลัง (26 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (25 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด 2 บานมีมือจับจำนวน 4 หลัง (25 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13000 BTU จำนวน 1 เครื่อง (22 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13000 BTU จำนวน 3 เครื่อง (22 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 24000 BTU จำนวน 2 เครื่อง (22 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 18 รายการ (19 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อสสัญญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุมฯ (18 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 2 หลังโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว (15 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 3 รายการ (1 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อเก้าอี้ตัวซีจำนวน 2 ตัว (1 มิ.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ (28 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดฃื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้มและคลอรีน (18 พ.ค. 2561)
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัยญาณไฟจราจรพร้อมตู้ควบคุมฯ (16 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2561 (10 พ.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องสกัดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรพร้อมระบบตู้ควบคุมไฟจราจร บริเวณสามแยกหัวหิน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง (10 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 3 ต.ท่าหลวง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างห้อง ICT (9 มี.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณสามแยกวัดหัวหิน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ 10 ต.ท่าหลวง (2 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถมดินเพื่อใช้เป็นสถานที่คัดแยกขยะอินทรีย์ (23 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-7033 จำนวน 59 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ม.ค. 2561)