วัดไก่จ้น
วัดหิวหิน
วัดรามพงศาวาส
เขื่อนพระรามหก
สวนกล้วยไม้ลุงสมพร
แม่น้ำสองสี